вівторок, 28 березня 2017 р.

Характеристика досвіду

Характеристика досвіду за інноваційним потенціалом
керівника гуртка «Лідер» Скрипник Жанни Володимирівни

Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору та використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі, методів навчання, а також активізації всього навчального процесу.
Вибір методів навчання зумовлений цілями навчання, змістом навчального матеріалу та специфікою предмета, стилем навчання та рівнем педагогічної майстерності.
Застосування інновації проводжу з врахуванням особливостей аудиторії та залежно від інноваційного потенціалу.
Так,  нововведення  практикуються на самому початку планування роботи педагогів. Це відбувається, коли керівники  гуртків удосконалюють програми гуртків, впроваджують  в практику  вже відомі методики.  Таким чином, давно  відомі форми роботи набувають нового звучання, якщо вони поєднані з інноваційною модифікацією. Тож в своїй роботі практикую проведення педрад не за традиційним порядком денним, а із застосуванням інтерактивних методик. Одним з вдалих поєднань нового та відомого є проведеняв мною   «круглих столів».  Застосування такої форми роботи   набуває нового змісту, коли за круглим столом збираються учасники-представники різних професій, різних поколінь, різних переконань. Під час роботи  таких круглих  столів не просто розглядаються питання, а учасники потрапляють в критичні ситуації, що спонукають до генерування нових ідей, використовуються новітні  інформаційні технології, інтерактивні методи роботи.Інноваційними вважаю проведені мною круглі столи на тему:
Прикладами комбінаторного нововведення в своїй роботі вбачаю  конструктивне поєднання  раніше відомих КТС з інтерактивними  елементами. Так, при випуску  дитячої газети застосована така форма колективно-творчої діяльності, як «Журналістський прес-бій», під час якого збереглася традиційна форма КТС, але набула нового інноваційного змісту. А саме :  дітям  було запропоновано самим  створити три редакції, виявити  лідерів та відправитися по вул. Ленініна  смт. Олександрівки  в журналістську експедицію за  інтерактивним збором інформації. До такого ж нового  конструктивного поєднання елементів раніше відомих методик   можна віднести   КТС    « Добром єднаються серця»,  « Молодь обирає здоров’я».

виступ на педагогічній конференції

      Сьогодні напрям роботи національно-патріотичного виховання безумовно залишається  провідним, бо скільки б концепцій та програм ми не намагалися б втілити в життя, події та факти мають більший вплив на нашу свідомість та світогляд.
       Слід  зазначити, що збільшилась  і кількість заходів та акцій, ініційованих державними установами, громадськими  та волонтерськими організаціями. Робота спланована згідно  Концепції національно-патріотичного виховання.  Одним з  нововведень  даної  концепції стало створення нині координаційних центрів національно-патріотичного виховання.
    Тож, згідно Розпорядження голови  Олександрівської  районної державної адміністрації  створено районний  координаційний  центр національно-патріотичного виховання, на базі РЦДЮТ.  На сьогоднішній день інформацію про створений центр донесено до директорів шкіл  інших посадових осіб, висвітлено на офіційних сайтах.  Окреслені завдання,  створений один загальний план заходів національно-патріотичного виховання  в Олександрівському районі.  До нього подали за пропозиції  відділи освіти, молоді  та спорту, культури, бібліотеки  та краєзнавчий музей, громадські та волонтерські організації.  Цей план успішно виконується.
      Національно-патріотичного виховання  з дітьми та молоддю в нашому районі не новий  напрям роботи, тож є результати, які вже заслуговують на увагу.
А саме: районні заходи з виховної роботи, які увійшли до планів навчальних закладів, які стали в нас вже традиційними - це
  • День Козацької слави в с. Бірках;
  • Традиційні щедрівки та колядки для жителів Олександрівщини;
  • Сесії лідерів самоврядування;
  • Участь у Всеукраїнських конкурсах та змаганнях.

Анотація власного досвіду

Скрипник Жанна Володиммирівна

Анотація  власного досвіду директора Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості
Проблема
Виховне середовище  позашкільного  навчального закладу  як основний  чинник формування цінностей  у підростаючого покоління
Вступ
Позашкільні заклади є невід’ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості учня, його соціальній адаптації та самореалізації в суспільстві. Саме вони доповнюють шкільну освіту та створюють позитивне виховне середовище для дитини, саме вони виступають гнучкими виховними структурами, спроможними здійснювати   навчально-виховний  процес в умовах,     коли головним є                                                                                                                                                                                                     добровільність участі дітей у позашкільній роботі; диференціація її за інтересами і спрямованістю на певний тип діяльності   за замовленням самих учнів або їх батьків.. Метою діяльності директора ПНЗ, власне мене, є  організація  та контроль навчально-виховного процесу, створення методичної бази форм і методів роботи керівників гуртків, які у свою чергу, розвивають творчі здібності дітей, розвивають їх інтелектуальні можливості.
Основна частина
   Сьогодні навчально-виховний процес в Олександрівському районному центрі дитячої та юнацької творчості передбачає охоплення таких галузей знань і практичної діяльності, які виходять за межі уроку, підручника, навчального плану школи. Тому педагогічним працівником повинна бути особа з такими якостями, яка має належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, утримує біля себе сталий колектив дітей.
     Враховуючи той факт, що до позашкільних закладів, зазвичай, попадають випадкові люди, які в минулому зовсім не ставили собі за ціль реалізовувати свій творчий потенціонал саме на лоні позашкілля. Так, з 22 працівників Олександрівського РЦДЮТ, за результатами мого опитування, тільки хореограф ставила реальну ціль поповнити ряди педагогів-позашкільників, інші -  теперішній свій статус не могли й уві сні уявити. Але результат не менш вражаючий, на сьогодні – це потужний колектив з напрацьованою системою роботи та високими якісними показниками. У зв’язку із зазначе-ним, я, як  директор ПНЗ,  спрямовую зусилля на систематичний спланований контроль всіх напрямків роботи закладу, запровадження нових форм і методів діяльності, підвищенню майстерності педагогічних працівників, створення сприятливих умов праці працівників РЦДЮТ та  та навчання вихованців, залучення найбільшої кількості дітей, різних соціальних категорій до  позашкільної освіти.   

Характеристика досвіду

Характеристика досвіду за інноваційним потенціалом керівника гуртка «Лідер» Скрипник Жанни Володимирівни Підвищення ефективності навча...